22.09.2018 - systém umožňuje rozlišit u jmen příznak "starší x mladší x nejstarší x nejmladší". Je však třeba toto mít nastavené v oficiální evidenci ČKA. Pokud toto chcete využít, tak pošlete seznam těchto hráčů s registračními čísly na mail: pavel.kohlicek@centrum.cz


  20.08.2020 - právo zadávat vedoucí družstev a uživatele s právem zápisu o utkání mají nyní výhradně organizační pracovník a předseda klubu, a to pro každé družstvo zvlášť. Zapisovatel musí být na webu zaregistrován pod svým e-mailem, aby jej bylo možné nastavit. Je možné každému družstvu přiřadit libovolné množství zapisovatelů. Správa se provádí v menu Kluby: https://kuzelky.com/index.php?poi=kluby.
  07.11.2019 - zveřejněn testovací program pro automatický zápis výsledků na web https://kuzelky.com z programu firmy JaR Digital Ukázkové video. více viz. NÁVODY
  05.09.2019 - ve správě klubů se nyní u družstev uvádí přímý odkaz na danou soutěž a také je zobrazen vedoucí družstva, e-mail a jeho telefon a také uživatelé s právy zápisu o utkání
  02.09.2019 - protože od nové sezóny již nemusí mít hráč u sebe registrační průkaz, tak u zadání Nového hráče v zápisu o utkání je nyní možné kliknout na odkaz, kde se dá vyhledat registrační číslo podle jména a data narození
  30.08.2019 - byla provedena celá řada důležitých změn - kuželny již není možné přidávat, pokud v systému nějaká kuželná chybí, tak napište e-mail na kontakt dole. Byl vytvořen nový seznam kuželen dle stránek ČKA, název kuželny je v případě, že se jedná o "vlastní" kuželnu klubu shodný s názvem klubu, pokud kuželna nepatří žádnému klubu, tak je to ve většině případů název obce, případně jiný vhodný název (u velkých měst). Údaje o kuželně může měnit zaregistrovaný předseda nebo organizační pracovník klubu, který je vlastníkem kuželny na novém odkazu v menu Kluby. Jedná-li se o kuželnu, která není vlastněna klubem, tak je třeba o změnách informovat na mailu dole. Na výše uvedeném odkazu lze vyhledat veškeré kontaktní údaje o jednotlivých klubech a pokud je v systému přihlášen příslušný předseda nebo org.pracovník klubu, tak může i údaje měnit. Dále je zde možné měnit i údaje o vedoucích družstev daného klubu - předvolené údaje se berou ze současného nastavení zapisovatele (nový pojem nahrazující dříve uváděného vedoucího družstva). Údaje o vedoucích družstev mohou také měnit vedoucí příslušné soutěže - souvisí to pak s generováním adresáře družstev na poslední stránku rozlosování - viz. doplněné údaje v krajské soutěži MS: https://www.kuzelky.com/los.php?c_soutez=315
  17.08.2019 - přidána statistika ke zpravodajům ve formátu DOCX
  12.08.2019 - přidána možnost vytvořit nadstavbu systémem play-off - ukázka: https://youtu.be/QRWfmMk1yWE
  05.08.2019 - dráhy, na kterých se hraje se nyní zobrazují i v rozlosování
  04.08.2019 - ve správě týmů v Administraci se nově nabízejí zaškrtávací pole pro používané dráhy daného družstva. Využití je zejména u více než čtyřdráhových kuželnách, na kterých hraje více oddílů/družstev (třeba i najednou). Pokud u družstev máte navolenou kuželnu s určením drah např. "Braník 5-6", tak nyní nastavte kuželnu "Braník" a zaškrtněte pouze dráhy 5 a 6. Při vygenerování zápasů v soutěži se nyní v daném čase nehlídá kolize kuželny, ale kolize jednotlivých drah
  20.03.2019 - přidána kontrola změny datumu zápasu - aby byl v dané sezóně
  26.02.2019 - pod zápasy je přidáno tlačítko pro zobrazení výsledků v režimu fullscreen, což může být využitelné pro zobrazení na projektoru nebo pro zkopírování výsledku přes printscreen
  17.02.2019 - vedoucí soutěže může nově v zápise o utkání nastavit u data zápasu "termín neurčen", pokud ještě datum není stanoven
  16.02.2019 - při zobrazení zápasů je u názvů družstev malé bílozelené "x", což je odkaz na export průměrů hráčů družsta na kuželně domácího týmu do excelu
  01.02.2019 - přidáno fulltextové vyhledávání dle jmen nebo registračních čísel hráčů, názvů družstev a názvů soutěží pomocí "lupy" v horní liště
  18.01.2019 - chtějí-li mít kluby jednotné přihlášení do všech družstev v soutěžích, tak mohou systém nastavit dle tohoto stručného návodu: klubove_prihlaseni.pdf
  18.12.2018 - ve statistikách je pro jednotlivé hráče přidán celkový počet chyb v sezóně, ve statistice týmů u jednotlivých hráčů je zobrazen počet zápasů a celkový počet chyb v příslušném období
  03.11.2018 - přidána možnost převést vedoucího družstva na nového uživatele a nastavit výchozí text pro vedoucího družstva, který se předvyplňuje v zápise. Byla také přidána možnost označit si oblíbené soutěže a zobrazit si stránku s jejich přehledem pro rychlejší navigaci a výběr soutěží. Dále byla přidána možnost registrace nových uživatelů, takže je nyní už nemusí přidávat vedoucí soutěží. Ukázkové video: https://youtu.be/Z9CP_Uf_FLI
  11.10.2018 - ve zpravodaji se nyní doplňují dohrávky a předehrávky - uložené šablony není nutné upravovat.
  10.10.2018 - zápisy z utkání chodí nyní vedoucím v příloze ve formátu XLSX místo pouhého odkazu.
  09.10.2018 - do importů zápisu z excelu byla přidána kontrola podle příjmení, v případě, že se jedná o hráče mimo soupisku týmů, tak je nabídnuto vložení hráče do seznamu, včetně střídaných hráčů.
  08.10.2018 - v administraci v Nastavení soutěže si může vedoucí soutěže nastavit počet sestupujících - má to vliv na zobrazení posledních týmů v tabulce.
  28.09.2018 - změna zobrazení střídaných hráčů ve zpravodaji - pokud máte vytvořeny vlastní šablony, tak je třeba doplnit pole [d.stridani] hned za pole [d.rozhodci]
  27.09.2018 - používáte-li Excel ve verzi 2003 a nižší nebo jiný tabulkový procesor a zároveň se ve vygenerovaném zápise nezobrazují součty, tak si v Administraci, v nastavení uživatele zvolte druhou volbu pro verzi Excelu
  23.09.2018 - pro soutěže se 16-ti bodovým systémem byla vytvořena nová základní šablona zpravodaje, pokud máte u soutěže nyní nastavenou upravenou šablonu, tak ji musíte nahradit novou šablonou na základě nové základní!
  22.09.2018 - přidána možnost importu zápisu ve formátu XLS
  19.09.2018 - z důvodu, že nejsou vedeny všechny nižší soutěže nemůže automaticky fungovat rozlišení prvního startu a dopsání na soupisku a start náhradníka, proto při přidání nového hráče, který zatím není veden na žádné soupisce, vyskočí ještě jedno dialogové okno, zda jde o zapsání na soupisku. TOTO ZATÍM FUNGUJE POUZE NA WEBU, APLIKACE PRO PC BUDE AKTUALIZOVÁNA NÁSLEDNĚ. Zároveň dole u zápisu utkání lze změnit (i zpětně) zda šlo o start náhradníka nebo o zapsání na soupisku. Pokud ve zpravodaji je údaj nyní špatně, tak právě tam je třeba tento údaj změnit, pokud bude i nadále problém, tak mě kontaktujte na e-mailu.
  19.09.2018 - u nastavení soutěží přibylo zaškrtávací políčko pro dorostenecké soutěže
  16.09.2018 - pro pohyb vpřed mezi výsledky utkání lze nyní použít i klávesu ENTER
  09.09.2018 - upraven on-line zápis - vedoucí domácího družstva uzavřením zápasu zároveň odešle e-mail vedoucímu soutěže se zápisem ve formátu XLSX a nadále již nemůže zápis upravovat. Vedoucí soutěže má naopak právo zápas znovu odemknout...
  08.09.2018 - přidána možnost zadat druhého rozhodčího ze seznamu u kuželen s více než čtyřmi dráhami, u výběru kuželen pro jednotlivé týmy se zobrazuje počet drah kuželny
  03.09.2018 - v soupiskách je nyní možné zvolit pouze hráče příslušného klubu s platným registračním průkazem nebo hráče, který v klubu hostuje. Pokud je chyba v datech ČKA, tak lze jiného hráče přidat skrze zelené pole po zadání registračního čísla. Evidenci na ČKA je třeba ovšem dát do pořádku.
  30.08.2018 - přidaná kontrola formuláře "Nastavení uživatele" před odesláním (změna hesla, souhlas se zpracováním osobních dat atd.)
  19.08.2018 - export soupisek ve formátu DOCX
  18.08.2018 - rozlosování vpravo nahoře nyní generuje soubor ve formátu DOCX včetně rozhodčích, jsou-li přiděleni a včetně losu pro jednotlivá družstva
  18.08.2018 - v nastavení zápasů se nyní používá databáze rozhodčích, které jsou k dispozici - FIQ, 1. a 2. třída a z některých krajů i 3. třída - lze hledat dle jména i čísla průkazu
  17.08.2018 - uživatel s vygenerovaným heslem si nyní musí přednostně heslo změnit a udělit souhlas se zpracováním osobních údajů
  16.08.2018 - nahrazení dialogových oken a informačních hlášení do nového designu - kvůli podpoře prohlížeče Microsoft Edge
  14.08.2018 - načtení soupisek z formátu XLS/XLSX https://youtu.be/gpJepqZdSEk
  14.08.2018 - v administraci soutěží přidáno skrytí starších soutěží
  12.08.2018 - v administraci přidána kontrola před opuštěním stránky po provedených změnách bez uložení těchto změn - při pokusu o opuštění stránky vyskočí dialog, kde lze opuštění stránky zrušit a data uložit
  11.08.2018 - změna generování harmonogramu (jednodušší "záměna" kol před vylosováním viz. King2). V harmonogramu se nastaví skutečné hrací dny v kalendáři a nahoře se nastaví pořadí dle Bergmannových tabulek https://youtu.be/7KJHdpVvKWE
  10.08.2018 - návody na používání systému
  06.08.2018 - správa šablon pro zpravodaje ve formátu DOCX
  06.08.2018 - přidání nestandardního hracího systému - 16-ti bodový se čtyřmi body za celkový počet shozených kuželek i v případě startu pouze čtyř hráčů (používáte-li ještě jiný nestandardní systém s upravenými zápisy,tak mně prosím vzor zašlete na e-mail)
  05.08.2018 - úprava grafu výkonů při kombinaci 120 a 100 hs
  30.07.2018 - upravený zpravodaj (doplněný např. o komentáře) lze nahrát v seznamu zpravodajů zpět (ve formátu DOC, DOCX nebo PDF) a uživatelé pak budou stahovat tento místo systémem generovaného zpravodaje ve formátu DOCX
  29.07.2018 - přidána možnost nastavit rozhodčí v administraci v Nastavení zápasů (zatím bez DB rozhodčích)
  29.07.2018 - změna v zobrazení seznamu zpravodajů
  29.07.2018 - generování zpravodaje ve formátu DOCX
  28.07.2018 - změna v menu - zobrazování aktualit, odkaz na návody, ČKA


Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek posílejte na emailovou adresu: podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!