Ukázkové video instalace a nastavení programu: https://youtu.be/H73EDQ9O4SM

Stažení aktuální verze: Kuzelky.com-autozapis 0.9.0.8.exe ze dne 05. 11. 2023

Stažení aktuální verze programu "Domácí - Hosté": Kuzelky.exe ze dne 15. 11. 2022

- 05.11.2023 - 0.9.0.8: oprava spuštění OBS

- 03.11.2023 - 0.9.0.7: přidáno nastavení OBS studia pro volbu profilu a scény

- 26.10.2023 - 0.9.0.6: přidáno tlačítko pro nastavení OBS studia a automatické spuštění streamu

- 15.11.2022 - 0.9.0.5: přidáno tlačítko pro zobrazení skrytých zápasů

- 23.10.2022 - 0.9.0.4: přidána podpora online výsledků od SCI (Vollmer)

- 06.10.2022 - 0.9.0.3: přidáno tlačítko pro nezobrazování aktuálního zápasu (pokud předchozí zápas není uzavřen)

- 13.01.2022 - 0.9.0.2: přidána možnost stahování hráčů s příjmením na prvním místě (kvůli zobrazení jmen na displeji)

- 19.09.2020 - 0.9.0.1: ošetřena chyba exportu vstupního programu (180 hodů na hráče)

- 03.09.2020 - 0.9.0.0: opraveno zobrazování online výsledků v zápasech, kdy hráče mohou doplňovat až v průběhu zápasu

- 18.01.2020 - 0.8.0.9: odstraněn problém při ručním zadání hráče s registračním číslem, začínajícím nulou

- 08.12.2019 - 0.8.0.8: odstraněn problém při vypínání počítače, kdy program brání vypnutí v případě, kdy je minimalizován (stejně tak při aktualizaci programu)

- 30.11.2019 - 0.8.0.7: ošetřen stav, kdy program nenalezne databázi hráčů (malé písmena v souboru)

- 29.11.2019 - 0.8.0.6: v případě problémů s připojením na internet je nyní možné vytvořit seznam všech hráčů i v režimu off-line. Také je možné zvolit starou databázi hráčů (původní ručně zadávanou), ale pak zde není kontrola správnosti údajů.

- 20.11.2019 - 0.8.0.5: seznam hodů se posílá nyní také v pětiminutových intervalech, předejde se tím případu, kdy posledním hráčům dojde čas, nodhodí poslední hod a program tak nepošle seznam provedených hodů. Po uzavření zápasu na webu zmizí i skutečný počet provedených hodů a zobrazí se seznam.

- 18.11.2019 - 0.8.0.4: nově je přidaná podpora pro souběžný zápas na jedné kuželně (zapisuje se jen jeden), podmínkou je stejný začátek startu obou utkání, stáhnou se hráči daných tří nebo čtyř klubů, po klasickém vložení soupisek v programu Domácí - hosté bude automaticky rozpoznáno, který zápas se zapisuje.
Po startu programu se ověřuje na webu aktuálnost aplikace a v případě, že je na webu aktuální verze, tak je možné spustit aktualizaci přímo z programu. Při ukončení programu křížkem se zobrazuje potvrzení, zda opravdu program zavřít (nebude fungovat automatický zápis)

- 16.11.2019 - 0.8.0.3: zobrazení hodů na 120hs

- 15.11.2019 - 0.8.0.2: opraven online zápis, v případech, kdy se začal zobrazovat až při poslední dvojici, aktualizace databáze hráčů se nyní provede také okamžitě po změně způsobu aktualizace, je přidáno zatržítko "Vypnout on-line zápis (přátelské utkání)". Doporučil bych spíše vytvořit kopii složky např. do C:\Kuzelky2 a zástupce k tomuto programu jako "Přátelká utkání/poháry" a pak už není nutné řešit zatržítko. Do této složky můžete stáhnout kompletní databázi hráčů: https://kuzelky.com/api/index3.php, která tak bude dostupná pro poháry nebo přátelská utkání, kdežto mistrovská utkání budou nabízena pouze s hráči ze dvou klubů.
V návodu mám, že náhradníci se zadají po konci utkání, aby je však bylo možné zapsat okamžitě, tak stačí na webu kliknout na "Vyplnit zápis", pak nastavit náhradníka a buď uložit ručně přes tlačítko nebo počkat minutu na automatické uložení - po uložení se provede automatické přesměrování na výsledky (aby nekolidoval ruční zápis na webu a automatický zápis)

- 06.11.2019 - 0.8.0.1: uvolněna první testovací veřejná verze

Instalace programu

Návod k programu

Máte-li na svém počítači zapnut filtr SmartScreen, tak se při instalaci může zobrazit následující okno, zadáme "Další informace"


A následně "přesto spustit"


Spustí se průvodce instalací...


Zadáme cestu, kam se má aplikace nainstalovat nebo necháme výchozí hodnotu


Název položky v nabídce "Start"


Vytvoření zástupce aplikace na ploše


Potvrzení nastavených voleb


Po ukončení instalace můžeme program spustit
Automaticky lze výsledky načítat z programu "Domácí - Hosté" pro automaty firmy JaR Digital


Nalezneme cestu k programu "Kuzelky.exe", například pomocí klepnutí pravého tlačítka myši na zástupce programu na ploše a zobrazením Vlastností


Otevřeme složku s programem "Domácí - Hosté" a přejmenujeme soubor "Kuzelky.exe" na "KuzelkyOLD.exe", aby bylo možné se případně vrátit k současné verzi. Do této složky následně nahrajeme aktuální soubor z této stránky nahoře.


V převodním programu zadáme kód kuželny, který zjistíme po klepnutí na odkaz a přihlášení na webu https://kuzelky.com - musíme mít práva k zápisu o utkání


Klikneme na tlačítko "Kód kuželny"


Aktivační kód zadáme do programu


Po vyplnění cesty ke složce programu "Kuzelky.exe" a dalších údajů klepneme na tlačítko "Ověřit" - při správném vyplnění program vypíše název kuželny i nejbližší zápas.
Poté klepneme na tlačítko "Uložit změny a skrýt" a pokud necháme zatrženo "startovat automaticky po zapnutí počítače", tak již není třeba nic jiného dělat, jen běžně používat program pro správu zápisu, program se bude zobrazovat skrytý v notifikační ikoně - přes ní lze opět vstoupit do nastavení.